Telefon:+48 881 477 729

E-mail:biuro@asum.pl

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Bezpłatna analiza i wycena
Kompleksowa obsługa
Pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów
WIĘCEJ

Kancelaria ASUM

SKUTECZNIE

W oparciu o wieloletnią praktykę osób współpracujących w zespole zapewniamy skuteczne i uczciwe podejście w rozwiązaniu każdej sprawy.
Cele te realizujemy dzięki silnej pozycji, stawiając poprzeczkę coraz wyżej, bo każda sprawa jest dla nas ważna. Dla naszych Klientów prowadzimy sprawy na etapie postępowania przedsądowego jak i sądowego.

SZYBKO

Analiza sprawy po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji następuje w ciągu 24h, Klient informowany jest o jej wyniku w wybrany przez siebie sposób. Szanujemy czas naszych Klientów, a także i swój.
Istnieje możliwość spotkania u Klienta.

PEWNIE

Nasz zespół tworzą eksperci w swojej dziedzinie. Współpracujemy z adwokatami, radcami prawnymi, aplikantami radcowskimi i adwokackimi, rzeczoznawcami, lekarzami chirurgami, ortopedami, agentami ubezpieczeniowymi, brokerami, i innymi specjalistami z całej Polski.
Zasady naszej współpracy są uczciwe i pewne od początku.

OFERTA

company

Firmy i spółki

kompleksowa obsługa
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
individual client

Klienci indywidualni

profesjonalne porady
 • kompetentne doradztwo
 • wsparcie prawne
gavel

Zastępstwo procesowe

na terenie Dolnego Śląska
 • duże doświadczenie w reprezentacji klientów
online

Porady on-line

bez wychodzenia z domu
 • bezpłatna wycena w 24h
 • szybko i wygodnie

SPECJALIZACJE

PRAWO CYWILNE

 • udzielanie porad prawnych,
 • uczestniczenie w negocjacjach i mediacjach,
 • sporządzanie i opiniowanie umów: sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, agencyjnych, komisu, spedycji, ubezpieczenia (majątkowe, osobowe), darowizny, dożywocia, spółki cywilnej, leasingu, świadczenia usług, cesji, licencyjnych.
 • prowadzenie spraw sądowych
Więcej...

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • spisanie testamentu,
 • sprawy o zachowek,
 • stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania,
 • sprawy o dział spadku, w tym dział ze zniesieniem współwłasności,
 • dziedziczenie ustawowe (w tym: dziedziczenie przez dzieci, przez małżonka, rodziców, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, pasierbów),
Więcej...

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwody i separacje,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku między małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej,
 • przysposobienie,
 • przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
Więcej...

PRAWO MIESZKANIOWE

 • opiniowanie umów deweloperskich,
 • postępowania sądowe przeciwko deweloperom,
 • dochodzenie odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • dochodzenie zapłaty kar umownych wynikających z umowy deweloperskiej,
 • udzielanie pomocy prawnej zarządom wewnętrznym wspólnot oraz zarządcom zewnętrznym.
Więcej...

PRAWO PRACY

 • spory wynikające ze stosunków pracy;
 • stosowanie kar porządkowych, spory o wysokość wynagrodzenia, ekwiwalenty);
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • czas pracy (nadgodziny, delegacje, dyżury)
 • odszkodowania za wypadki przy pracy,
 • zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu,
 • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw
Więcej...

PRAWO KARNE

 • obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę
 • obrona oskarżonego przed sądem
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary)
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentowanie osób poszkodowanych
Więcej...

WINDYKACJA

 • odzyskiwanie i windykacją należności wynikających z niezapłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległości czynszowych, zaległych pożyczek, kar umownych i innych
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • podejmowanie negocjacji z dłużnikami
 • kierowanie do sądów pozwów o zapłatę i reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Więcej...

ODSZKODOWANIA

 • wypadki komunikacyjne m.in. obrażenia ciała, refundacja kosztów leczenia, roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej, koszty naprawy samochodu, utracone dochody,
 • wypadki losowe m.in. poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, upadek spowodowany nierównością chodnika, odszkodowanie za skutki powodzi
 • błędy w sztuce lekarskiej (medyczne),
 • wypadki przy pracy m.in. naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy.
Więcej...

KONTAKT Z ASUM

DANE TELEADRESOWE

ASUM Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza

+48 881 477 729

biuro@asum.pl

ul. Wieniawskiego 40, 57-100 Strzelin (woj. dolnośląskie)